Hae tästä blogista

perjantai 23. elokuuta 2019

Pastoraalityö on kristittyjen yhteinen asia!

1. PASTORAALITYÖ ON KRISTITTYJEN YHTEINEN ASIA


Tämä on ensimmäinen niistä viidestä vaaditusta blogikirjoituksesta, jotka kuuluvat Johdanto pastoraalityöhön -kurssiin. Tämä blogikirjoitus pohjautuu kahteen ensimmäiseen tuntiin, joilla käytiin läpi pastoraalityön perusteita ja raamatullista taustaa.

Teologia ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Ei ole teologiaa ilman käytäntöä eikä käytäntöä ilman teologiaa.Sana teologia voi olla helluntaiuskovalle pieni kummajainen, mutta lopulta kyse ei ole muusta kuin uskosta Jumalaan ja siitä, mitä se merkitsee ja vaikuttaa tai saa aikaan.

Itse olen jo pitkään miettinyt systemaattisen ja käytännön teologian välistä eroa. Luulen, että tämä seikka on vihdoin viimein valjennut minulle.

Raamattuteologiassa tutkitaan esim.sitä, mitä eroja tai yhtenevyyksiä Luukkaan kirjoittamalla Apostolien teoilla ja Paavalin kirjoittamalla Roomalaiskirjeellä on. Tai tutkitaan siis kirjoittain tai kirjoittajittain. Systemaattinen teologia taas tutkii sitä, mitä Raamattu ilmoittaa jostain tietystä aiheesta, esimerkiksi kasteesta tai Pyhästä Hengestä. Käytännön teologia ymmärtääkseni pistää sitten raamattuteologian ja systemaattisen teologian  käytäntöön ja soveltaa löytämäänsä. Teologia ei ole enää vain teoriaa vaan elävää elämää.

Pastoraalityö, eli seurakuntatyö, on huolen pitämistä Jumalan lapsista. Se koskettaa ei vain antautuneita kristittyjä, vaan myös niitä, jotka vielä kulkevat pois päin Hänestä. Pastoraalityö kuuluu kaikille kristityille. Ei vain niin sanotuille pastoreille. Loppujen lopuksi, kun puhutaan pastoreista, seurakuntapalvelijoista, diakoneista, puhutaan yhdestä ja samasta asiasta Kristuksen seurakunnasta. Seurakunta on yksi, vaikka siinä on monia yksilöitä. Paavali vertasi seurakuntaa ruumiseen. Niin kuin ruumis on yksi, mutta siinä on monta jäsentä, niin Kristukseen uskovat ovat yksi kokonaisuus, vaikka ovat myös yksilöitä.

Pastoraalityön perusteet löytyvät Raamatusta, erityisesti Jeesuksen lähetyskäskystä, joka kehoittaa opettamaan, kastamaan ja pitämään Jeesuksen käskyt (Matt 28:19 Biblia).

Tärkeä oivallus oli myös se, että teologiassa ei ole patenttivastauksia vaan on otettava huomioon tilannekohtaisuus. Toinen tärkeä seikka, mikä tulee ymmärtää on se, että pastoraalityössä ei tärkeää ole virka vaan armoitus. Kristityn tulee palvella siellä, missä parhaiten osaa ja pystyy. Se on sitä Jumalalta saatujen talenttien käyttämistä.

Pastori eli seurakuntatyöntekijän tehtävä on paimentaa laumaa, eli kristittyjen yhteisöä.
Kuva Aino H.

keskiviikko 14. elokuuta 2019

BLOGIN ESITTELY!

Tämä on Ainon blogi, joka on aloitettu IK-opistolla Johdanto Pastoraalityöhön -kurssin tehtävänantoa varten.Tässä blogissa on tarkoitus pohtia hengellisiä ja teologisia asioita.