Hae tästä blogista

sunnuntai 29. maaliskuuta 2020

Isä meidän -rukouksesta!ISÄ MEIDÄN -RUKOUS
MATT 6:9-13

Isä Meidän rukous, joka tunnetaan myös Herran rukouksena, on Jeesuksen opetuslapsilleen opettama rukous. Sitä rukoillaan ympäri maailmaa, ja rukous kuuluu osana jumalanpalvelusliturgiaa ainakin joissakin kirkkokunnissa. Vapaissa suunnissa rukousta käytetään jumalanpalveluksen osana vaihtelevasti.

Oletko kuitenkaan koskaan miettinyt tämän rukouksen syvällisempää merkitystä? Mikä tekee siitä rukouksen? Tai, mitä Jeesus tahtoi opetuslapsilleen opettaa rukouksesta, kehoittaessaan heitä rukoilemaan näillä sanoilla?

Paitsi sanoja, rukous on sydämen tila ja asenne. Me voimme lukea sanat mekaanisesti, mutta jos sydän ei ole mukana sanoissamme, on rukouksemme sitä, mistä Jeesus varoitti, kun hän sanoi: ”älkää tyhjiä hokeko” (Matt.6:7)

Isä Meidän -rukousta ei toki ole kielletty rukoilemasta, niin kuin se evankeliumeista löytyy. Se voi olla jopa suositeltavaa. Rukouksesta nousee kuitenkin muutamia ajatuksia, joita tahdon jakaa kanssanne.

1. Rukouksen lähtökohta on kunnioitus

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Jumala on meidän isämme, jota voimme lähestyä Hänen lapsinaan. Tämän tien meille on Jeesus avannut.

Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, Jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta.”Hepr 10:19,20:

Rukoillessamme Taivaallista Isäämme, meidän tulee siis antaa kunnia Jumalalle ja erottaa hänen nimensä kaikista muista nimistä.

Kunnioitukseen liittyen voimme hieman tutkia Jeesuksen vertausta fariseuksesta ja publikaanista. Se löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta kahdeksantoista ja sen jakeista 10-14.

Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' Mutta publikaani seisoi taampana eikä tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan loi rintaansa ja sani: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.” Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.”

Paitsi, että tämä kohtaus kertoo meistä ihmistä ja suhtautumisestamme toinen toisiimme, se osoittaa sen seikan, että Fariseus kyllä osoitti sanansa Jumalalle, mutta hän ei antanut kunniaa Jumalalle, vaan otti sen itselleen.

Isä meidän -rukous opettaa meille siis sen seikan, että rukoillessamme meidän tulee kunnioittaa häntä, jolle rukouksemme osoitamme.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Isä Meidän rukous on osa Vuorisaarnaa, jonka punainen lanka on Jumalan (Taivasten) valtakunta. Isä meidän -rukous osoittaa, että rukouksemme tulee edistää Jumalan valtakunnan tuloa ja Jumalan hallintavaltaa elämässämme.

Paavali pyysi, kirjoittaessaan tessalonikalaisille: ”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne.

Me emme kaikki ole sananjulistajia, kaikista ei ole lähtijöiksi lähetystyöhön. Jokainen voi kuitenkin edistää Jumalan valtakunnan asiaa rukouksin, aivan niinkuin Paavali kehoitti tessalonikalaisia tekemään. Sanojen ei tarvitse olla suuria eikä niitä tarvitse olla paljon, joskus jo hiljainen huokaus Jumalan puoleen voi saada suuria aikaan.

Me emme aina löydä sanoja, mutta ollessamme Jumalan edessä rukousasenteella ja -mielellä, Jumalan Henki auttaa meidän heikkouttamme. ”Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. (Room. 8:26)

Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Jumala hallitsee maailmankaikkeutta suvereenisti. Hän on kaiken yläpuolella. Mutta kuinka on maailmassammr, näemmekö me Jumalan tahdon toteutuneen. Rukoillessamme Isä Meidän rukousta, meidän on hyvä huomioida, että rukous ei ole omantahdon tie. Se on kaipausta sen puoleen, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä, kuten Paavali opastaa roomalaiskirjeessään (Room. 12:1-3) Ja mikä on Jumalan tahto: että kaikki ihmiset pelastuisivat.

Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä Paavali kehoittaa rukoilemaan hallitsijoiden ja esivallan puolesta, että saisimmme viettää rauhallista ja hiljaista elämää.

Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemmme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edeestä, josta todistus oli anettava aikanansa.” (Tim 2:3-6)

Isä meidän -rukouksen pyyntö siitä, että Jumalan tahto tapahtuisi niin maan päällä kuin taivaissa on osa Jumalan valtakunnan konkretisoitumista elämässämme. Se on pyyntö siitä, että maallinen hallitus, ihmisten asettamat lait ja säädökset olisivat yhtä Jumalan lakien kanssa. Pyytäessämme että Jumalan tahto tapahtuisi merkitsee sitä, että Kristus Jeesus on hän, joka hallitsee.

Tähän asti Isä meidän -rukous on suuntaunut rukoilijasta kohden Jumalaa. Nyt hän tekee ikään kuin u-käännöksen, Jumala on edelleen rukoiljan ajatuksissa, nyt kuitenkin pyynnöt kohdistuvatkinrukoilijaan, eikä vain rukoilijaan itseensä, vaan myös lähellä oleviin. Isä Meidän -rukousonkin hyvin yhteisöllinen rukous. Se tuntee vastuuta muistakin kuin rukoilijasta itsestään.


Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Sananlaskut 30:8 sanotaan: ”Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää.” Biblia, joka on vanhempi suomalainen raamatunkännös, laajentaa näkökulmaa sanoessaan: ”köyhyyttä ja rikkautta älä minulle anna; vaan anna minun saada määrätty osani ravinnosta.” Eli ei enempää eikä vähempää kuin tarvitsen, jotta muillekin riittää.

Meistä jokainen tarvitsee leipää. Vanha suomalainen sananlasku sanoo, jotta ”leipä miehen tiellä pitää”. Leipä, ravinto on elinehto. Voidaan sanoa, että ihmiselllä on oma osansa ravinnon hankinnassa, mutta viime kädessä kaikki on lähtöisin Jumalalta. Saamme myös tämän tarpeemme tuoda Jumalalle ja hän on luvannut pitää meistä huolen.

Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet`Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: Ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? ” (Matteus 6:25-30)

Leontopodium alpinum. Edelweiss. Alppitähti


Minulle tämä raamatunkohta konkretisoitui, kun näin ensi kerran kuvan kukasta nimeltä edelweiss, eli alppitähti. Alppitähti kasvaa korkealla alppien lumisilla rinteillä, ja kun kukkaa katsoo tarkemmin, on kuin sillä olisi villatakki yllä. Minulle tämä kertoo vahvasti näiden sanojen totuudenmukaisuudesta. Jumala pitää huolta. Jos hän on niin hyvä (ja huumorintajuinen) että vaatettaa jään keskellä olevan kukan villatakilla, eikö hän pitäisi myös huolta meistä?

Rukoillessame Jumalaa antamaan meille meidän jokapäiväisen leipämme, emme saa unohtaa myöskään henkistä ravintoa, sillä ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.” (Matt 4:4) Jumala sana on kuin raikas vesi, joka virkistää ja elvyttää uupuneen. Se, mitä katsomme, kuuntelemme vaikuttaa joko hyvää tai pahaa. Niin kuin se, mitä elääksemme syömme voi olla joko terveellistä tai ei niin terveellistä, jopa tuhoisaa, samoin myös se, millä mieltäme ruokimme voi olla joko elämäksi tai sen turmioksi. Siksi rukoillessamme jokapäiväistä leipää rukoilemme että niin henkemme, sielumme kuin ruumiimme saisi sen ravinnon, jonka se tarvitsee voidakseen hyvin.

Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme.

Anteeksiantamus on yksi tärkeimmistä hyvinvointia edistävä asia. Jos elämme anteeksantamattomalla mielellä, muutumme pian katkeriksi ja katkeruus saa aikaan vihaa ja viha saa aikaan kuolemaa. Samoin kuin itsekukin tarvitsemme anteeksiantoa, sillä jokainen meistä olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla (Room. 3:23) tarvitsee meidän myös olla anteeksiantavaisia toisille.

Anteeksiantamalla myös voimme odottaa anteeksiantamusta. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. (Luuk. 38) Jeesuksen sanat: ”Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.” (Mark 11:25).

Rukoillessamme Isä meidän -rukousta ja anteeksiantoa emme voi samanaikaisesti kantaa kaunaa lähimmmäisillemme.


Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Paavi Franciscus muutti tannnoin italiankielisen Isä meidän -rukouksen tämän kohdan. Hänen mukaansa käännös ei hyvä, koska ei Jumala työnnä ketään kiusauksiin nähdäkseen heidän lankeavan. Ihminen on se, joka lankeaa ja kiusaaja on Sielunvihollinen. Paavi on määrännyt Katolisen kirkon osalta sanamuodon kuuluvaksi ”Äläkä anna meidän langeta kiusaukseen" 

On tosiasia, että ei Jumala ketään kiusaa, vaan ihmisen luonto vetää häntä kiusauksiin. Jeesus kehoittikin opetuslapsiaan valvomaan ja rukoilemaan, etteivät nämä joutuisi kiusauksiin, ”sillä henki tosin on altis, mutta liha heikko”. (Mark 14:38)

Kreikankielinen sana eisphero (εισφερω) tarkoittaa nykykreikaksi” minä osallistun, englanniksi i contribute. Englanninkielisissä käännöksissä sana on käännetty joko lead tai bring -sanoilla, joilla on monia merkityksiä. Bibliassa puhutaan johdattamisesta, joka sekään ei ole täysin sopusoinnussa Jaakobinkirjeen kohdan kanssa, joka sanoo: ”Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.” Jaak. 1:13).

Jumala kyllä koettelee meidän sydämiämme. (1 Tess. 2:4).

Mitä me siis rukoilemme, kun rukolemmme, että meitä ei vietäisi kiusauksiin vaan pääsisimme pahasta. Yksinkertaisesti voi sanoa, että rukouksemme on se, että emme lankeasi syntiin siloin, kun paha meitä viettelee ja toisaalta, että kestäisimme vahvoina niissä koetuksissa, joita Jumala meille sallii.

Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iänkaikkisesti. Amen.

Isä meidän -rukous päättyy niin kuin alkaakin: kunnioituksella ja sen myöntämisellä, että Jumalan on kaikki valta, voima ja kunnia.

Näin loppuun voidaan sanoa, että Isä meidän -rukous on sydämen puhetta Jumalalle, rakkaudella ja kunnioituksella. Sillä kukapa meistä rukoilee heikompaansa? 
--- --- ---

Lähteet:
Raamattu

Huovinen Eero:Isä meidän. Helsinki: WSOY 2018
https://yle.fi/uutiset/3-10819945 / The Guardian https://www.theguardian.com/world/2019/jun/06/led-not-into-temptation-pope-approves-change-to-lords-prayer.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti